„Mydocalm“ je liek založený na tolperisone, ktorý sa používa na hypertonicitu alebo spazmus kostrového svalstva bez patologického účinku na srdcový sval. Liečivo je schopné znižovať hladinu krvného tlaku v dôsledku antispasmodického účinku. Nevyvoláva hypertenziu. Účinná látka "Mydocalma" je zahrnutá v zozname stabilizátorov a anestetík pre lokálne bolesti svalov, čo je nevyhnutné pre neurologické problémy..

Hlavné vlastnosti lieku

„Midocalm“ je liek na predpis a vydáva sa striktne podľa lekárskeho predpisu. Liečivo je tolperison, relaxant centrálneho svalstva. Mechanizmus účinku tejto látky zostáva až do konca nejasný. Predpokladá sa, že tolperisón inhibuje prenos nervových impulzov v mieche, vďaka čomu dochádza k terapeutickému účinku liečiva. Tolprerizón ovplyvňuje činnosť mozgu, znižuje svalové kŕče, rozširuje krvné cievy, čo zlepšuje prietok krvi a lymfy.

Hlavným účinkom lieku „Mydocalm“ je eliminácia zvýšeného svalového tonusu pri rôznych neurologických patológiách. V tomto prípade liek neovplyvňuje mozgovú kôru a nespôsobuje ospalosť. Okrem toho sa rýchlo vstrebáva, rýchlo začína pôsobiť. Spracováva sa v pečeni a obličkách, vylučuje sa močom.

Indikácie a kontraindikácie na použitie

Hlavnou indikáciou pre vymenovanie lieku „Mydocalm“ je liečba svalového kŕča a hypertonicity pri rôznych chorobách. Spravidla ide o stav po mŕtvici alebo paralýzu rôzneho pôvodu. U detí sa používa pri liečení Littleovej choroby. Je predpísaný na liečbu svalovej hypertónie pri ochoreniach pohybového aparátu (osteochondróza, artróza, spondylóza), pri rehabilitácii po operácii s traumatologickým a ortopedickým profilom..

"Midocalm" je kontraindikovaný pri menovaní:

 • s precitlivenosťou na tolperison alebo na iné zložky lieku alebo na látky podobné chemickému zloženiu (lidokaín);
 • nachádza sa myasténia gravis;
 • počas laktácie;
 • počas tehotenstva - počas tohto obdobia lekár určí vhodnosť a výhody vymenovania lieku „Mydocalm“.
Späť na obsah

„Mydocalm“ zvyšuje alebo znižuje hladinu krvného tlaku

Jedným z vedľajších účinkov lieku „Mydocalm“ je jeho účinok na kardiovaskulárny systém. Podľa údajov z post-marketingových štúdií o bezpečnostnom profile lieku u viac ako 12 000 pacientov je tento liek v zriedkavých prípadoch (≥ 1/10 000,

MIDOCALM

Klinická a farmakologická skupina

Účinná látka

Forma uvoľnenia, zloženie a balenie

Filmom obalené tablety bielej alebo takmer bielej farby, okrúhle, bikonvexné, s vyrytým „50“ na jednej strane a slabým charakteristickým zápachom; zlomkové tablety bielej alebo takmer bielej farby.

1 karta.
tolperison hydrochlorid50 mg

Pomocné látky: monohydrát kyseliny citrónovej, koloidný oxid kremičitý, kyselina stearová, mastenec, mikrokryštalická celulóza typu 102, kukuričný škrob, monohydrát laktózy.

Zloženie filmového obalu: koloidný oxid kremičitý, oxid titaničitý (E171), monohydrát laktózy, makrogol 6000, hypromelóza..

10 kusov. - blistre (3) - kartónové obaly.

Filmom obalené tablety bielej alebo takmer bielej farby, okrúhle, bikonvexné, na jednej strane vyryté „150“, so slabým charakteristickým zápachom; zlomkové tablety bielej alebo takmer bielej farby.

1 karta.
tolperison hydrochlorid150 mg

Pomocné látky: monohydrát kyseliny citrónovej, koloidný oxid kremičitý, kyselina stearová, mastenec, mikrokryštalická celulóza typu 102, kukuričný škrob, monohydrát laktózy.

Zloženie filmového obalu: koloidný oxid kremičitý, oxid titaničitý (E171), monohydrát laktózy, makrogol 6000, hypromelóza..

10 kusov. - blistre (3) - kartónové obaly.

farmaceutický účinok

Svalový relaxant centrálnej akcie. Presný mechanizmus účinku nie je úplne známy. Tolperison má vysokú afinitu k nervovému tkanivu a dosahuje najvyššie koncentrácie v mozgovom kmeni, mieche a periférnom nervovom systéme. Hlavný účinok tolperizónu je sprostredkovaný inhibíciou miechových reflexných oblúkov. Tento účinok pravdepodobne spolu s odstránením uľahčenia vedenia excitácie pozdĺž klesajúcich dráh poskytuje terapeutický účinok tolperisónu..

Chemická štruktúra tolperisonu je podobná ako lidokaín. Rovnako ako lidokaín má stabilizačný účinok na membránu a znižuje elektrickú excitabilitu motorických neurónov a primárnych aferentných vlákien. Tolperison v závislosti od dávky inhibuje aktivitu napäťovo riadených sodíkových kanálov. V súlade s tým sa znižuje amplitúda a frekvencia akčného potenciálu.

Bol preukázaný tlmiaci účinok na vápnikové kanály so stabilizovaným napätím.

Predpokladá sa, že okrem svojho stabilizačného účinku na membránu, tolperison môže tiež inhibovať uvoľňovanie mediátora. Tolperison má niektoré slabé alfa-adrenergné antagonistické vlastnosti a antimuskarínový účinok.

farmakokinetika

Po perorálnom podaní je tolperisón dobre absorbovaný v tenkom čreve. Plazmatická Cmax je zaznamenaná 0,5 až 1,0 hodiny po podaní. V dôsledku výrazného metabolizmu pri prvom priechode je biologická dostupnosť okolo 20%. Potraviny bohaté na tuky zvyšujú biologickú dostupnosť požitého tolperisonu asi o 100% a zvyšujú Cmax v plazme asi o 45% v porovnaní s užitím lieku na lačný žalúdok, čím sa oneskorenie dosiahnutia Cmax oneskorí asi o 30 minút.

Tolperison sa značne metabolizuje v pečeni a obličkách. Farmakologická aktivita metabolitov nie je známa.

Takmer úplne (vyše 99%) sa vylučujú obličkami vo forme metabolitov. T 1/2 po perorálnom podaní - asi 2,5 hodiny.

indikácia

 • symptomatická liečba spasticity u dospelých v dôsledku mŕtvice;
 • liečba bolestivého svalového kŕče spojeného s chorobami pohybového aparátu (spondylóza, spondyloartróza, cervikálne a bedrové syndrómy, artróza veľkých kĺbov);
 • Littleova choroba (detská mozgová obrna) a ďalšie encefalopatie sprevádzané svalovou dystóniou.

kontraindikácie

 • precitlivenosť na ktorúkoľvek zo zložiek lieku alebo chemicky podobný epireón;
 • myasthenia gravis;
 • tehotenstva;
 • obdobie dojčenia;
 • deti do 3 rokov;
 • intolerancia galaktózy, nedostatok laktázy, malabsorpcia glukózy-galaktózy.

S opatrnosťou: liek by sa mal používať opatrne u žien, pacientov s precitlivenosťou na lidokaín a / alebo na iné lieky alebo s anamnézou alergií (pozri časť „Osobitné pokyny“), u pacientov s obličkovou a hepatálnou insuficienciou..

Ak má pacient niektorý z vyššie uvedených stavov / ochorení, pred užitím lieku sa poraďte s lekárom..

dávkovanie

Tablety sa užívajú perorálne, po jedle, bez žuvania, so pohárom vody. Biologická dostupnosť tolperisonu sa znižuje, keď sa užíva na lačný žalúdok.

Dávka liečiva sa volí na základe individuálnych potrieb pacienta a znášanlivosti liečiva.

Dospelí a deti od 14 rokov

Odporúčaná denná dávka, v závislosti od individuálnej potreby a pacientovej znášanlivosti lieku, je 150 - 450 mg, rozdelená do 3 dávok..

Pre deti vo veku 3 až 6 rokov sa Mydocalm predpisuje v dennej dávke 5 mg / kg telesnej hmotnosti rozdelenej do 3 dávok; vo veku 7-14 rokov - v dennej dávke 2-4 mg / kg, rozdelenej do 3 dávok. Vzhľadom na malú veľkosť dávok sa má deťom predpísať liek vo forme filmom obalených tabliet, 50 mg.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Skúsenosti s používaním tolperizónu u pacientov s renálnou insuficienciou sú obmedzené, v tejto kategórii pacientov sa často vyskytli nežiaduce reakcie. Preto je u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek potrebné zvoliť dávku tolperisónu s dôkladným monitorovaním zdravotného stavu pacienta a kontrolou funkcie obličiek. Pri závažnom poškodení funkcie obličiek sa tolperison neodporúča.

Pacienti s poškodením funkcie pečene

Skúsenosti s používaním tolperizónu u pacientov s poškodením funkcie pečene sú obmedzené, u tejto kategórie pacientov sa častejšie vyskytli nežiaduce reakcie. Preto je u pacientov so stredne ťažkou hepatálnou dysfunkciou potrebné zvoliť dávku tolperisónu s dôkladným monitorovaním zdravotného stavu pacienta a kontrolou funkcie pečene. Pri ťažkom poškodení pečene sa menovanie tolperisónom neodporúča.

Vedľajšie účinky

Bezpečnostný profil tolperisonu sa hodnotil z post-marketingových údajov u viac ako 12 000 pacientov.

Podľa týchto údajov boli najčastejšie poruchy kože a podkožného tkaniva, všeobecné poruchy, poruchy nervového systému a gastrointestinálneho traktu..

Pri použití po uvedení na trh predstavovali reakcie z precitlivenosti 50 - 60% všetkých nežiaducich reakcií. Väčšina nežiaducich reakcií nebola závažná a vyriešila sa sama. Veľmi zriedkavo sa zaznamenali život ohrozujúce reakcie z precitlivenosti.

Nežiaduce reakcie sú uvedené nižšie podľa klasifikácie a frekvencie MedDRA: zriedkavo (od ≥ 1/1 000 do Poruchy krvi a lymfatického systému: veľmi zriedkavé - anémia, lymfadenopatia.

Z imunitného systému: zriedka - precitlivenosť, anafylaktická reakcia; veľmi zriedka - anafylaktický šok; frekvencia neznáma - angioedém, vrátane opuchu tváre, pier.

Z hľadiska metabolizmu: zriedka - anorexia; veľmi zriedka - polydipsia.

Duševné poruchy: zriedka - nespavosť, poruchy spánku; zriedka - znížená aktivita, depresia; veľmi zriedka - zmätok.

Z nervového systému: zriedka - bolesti hlavy, závraty, ospalosť; zriedka - zhoršená pozornosť, tras, epilepsia, hypestézia, parestézia, letargia.

Zo strany orgánu videnia: zriedka rozmazané videnie.

Zo strany orgánu sluchových a labyrintových porúch: zriedka - hučanie v ušiach, závraty.

Zo srdca: zriedka - angína pectoris, tachykardia, palpitácie; veľmi zriedkavé - bradykardia.

Zo strany ciev: zriedka - arteriálna hypotenzia; zriedka - návaly horúčavy.

Z dýchacích ciest: zriedka - dýchavičnosť, epistaxa, rýchle dýchanie.

Z tráviaceho ústrojenstva: zriedka - nepríjemné pocity v bruchu, hnačka, sucho v ústach, dyspepsia, nevoľnosť; zriedka - epigastrická bolesť, zápcha, plynatosť, zvracanie.

Z pečene a žlčových ciest: zriedka - mierne zlyhanie pečene.

Poruchy kože a podkožného tkaniva: zriedka - alergická dermatitída, nadmerné potenie, svrbenie, žihľavka, vyrážka..

Z obličiek a močových ciest: zriedka - enuréza, proteinúria.

Z muskuloskeletálneho systému: zriedka - svalová slabosť, myalgia, bolesť končatín; zriedka - nepohodlie v končatinách; veľmi zriedkavé - osteopénia.

Celkové reakcie: zriedka - asténia, nepohodlie, únava; zriedka - pocit intoxikácie, pocit tepla, podráždenosť, smäd; veľmi zriedkavé - nepohodlie na hrudníku.

Laboratórne a inštrumentálne údaje: zriedka - zníženie krvného tlaku, hyperbilirubinémia, zmeny aktivity pečeňových enzýmov, trombocytopénia, leukocytóza; veľmi zriedka - zvýšenie koncentrácie kreatinínu v krvnej plazme.

predávkovať

Medzi príznaky predávkovania najčastejšie patria: ospalosť, gastrointestinálne poruchy (nevoľnosť, vracanie, bolesť epigastrického traktu), tachykardia, zvýšený krvný tlak, bradykinéza a závrat. V závažných prípadoch záchvaty a kóma.

Liečba: neexistuje špecifické antidotum, odporúča sa symptomatická liečba.

Liekové interakcie

Vo farmakokinetických štúdiách liekových interakcií sa zistilo, že spoločné podávanie tolperisonu so substrátom izoenzýmu CYP2D6 dextrametorfánu CYP2D6 zvyšuje koncentráciu liekov v krvi, ktoré sú metabolizované hlavne izoenzýmom CYP2D6, napríklad tioridazín, tolterodín, venlafaxín, atomoxetín, desoxromfán, neboxometín, desoxromfán, neboxomfán,.

Štúdie in vitro na ľudských pečeňových mikrozómoch a ľudských hepatocytoch vyjadrené inhibíciu alebo indukciu iných izoenzýmov (CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2, CYP3A4) neboli potvrdené.

Po súčasnom podaní substrátov izoenzýmu CYP2D6 a / alebo iných liekov sa neočakáva zvýšenie expozície tolperisónu v dôsledku rôznych metabolických ciest tolperisónu..

Biologická dostupnosť tolperisonu klesá, keď sa užíva na lačný žalúdok, preto sa odporúča užívať liek po jedle..

Aj keď tolperizón ovplyvňuje centrálny nervový systém, jeho sedatívny potenciál je nízky. V prípade spoločného podávania s inými centrálne pôsobiacimi svalovými relaxantmi by sa mala posúdiť potreba znížiť dávku tolperizónu..

Tolperison zvyšuje účinok kyseliny niflumovej, preto by sa dávka kyseliny niflumovej alebo iných NSAID mala znížiť v prípade súčasného použitia s tolperisonom..

špeciálne pokyny

Najčastejšie nežiaduce reakcie pri používaní tolperisonu v období po registrácii boli reakcie z precitlivenosti. Ich závažnosť sa pohybuje od miernych kožných reakcií po závažné systémové reakcie vrátane anafylaktického šoku. Medzi príznaky hypersenzitívnych reakcií patrí erytém, vyrážka, žihľavka, svrbenie, angioedém, tachykardia, arteriálna hypotenzia alebo dýchavičnosť..

Ženy a pacienti s precitlivenosťou na iné lieky alebo s anamnézou alergií môžu mať zvýšené riziko precitlivenosti na tolperisón..

V prípade známej precitlivenosti na lidokaín je potrebné pri používaní tolperizónu zvýšiť opatrnosť z dôvodu možných krížových reakcií..

Pacientov treba upozorniť na možné alergické príznaky. Pacienti by si mali byť vedomí, že ak sa objavia príznaky alergie, prestaňte užívať tolperison a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc..

Po epizóde precitlivenosti na tolperison nie je možné liek predpísať znova.

Liek Mydocalm obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavou dedičnou intoleranciou galaktózy, nedostatkom laktázy a malabsorpciou glukózy-galaktózy by nemali užívať Midocalm..

Vplyv na schopnosť viesť vozidlá a mechanizmy

Tolperison neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a mechanizmy. Pacienti, ktorí majú počas užívania tolperisonu závraty, ospalosť, zhoršenú pozornosť, epilepsiu, rozmazané videnie alebo svalovú slabosť, by sa mali poradiť s lekárom..

Tehotenstvo a laktácia

V experimentálnych štúdiách na zvieratách sa nezistili žiadne teratogénne účinky tolperisonu. Vzhľadom na nedostatok významných klinických údajov sa tolperisón nemá používať počas tehotenstva, pokiaľ očakávaný prínos jednoznačne neodôvodňuje potenciálne riziko pre plod..

Pretože neexistujú žiadne údaje o uvoľňovaní tolperisonu do materského mlieka, jeho použitie počas dojčenia je kontraindikované..

Mydocalm for hypertension: indikácie na použitie a zloženie lieku

Osteochondróza, choroby kĺbov, mozgová príhoda - tieto patológie sú v týchto dňoch veľmi bežné.

Všetky z nich sú indikáciou na užívanie drogy Mydocalm.

Droga pomáha vyrovnať sa s bolesťou a zvýšeným svalovým tonom.

Listy od našich čitateľov

Indikácie pre použitie

V zásade je liek predpísaný na hypertonicitu a svalové kŕče. Toto sa zvyčajne stáva po úderoch alebo ochrnutí..

Mydocalm je tiež indikovaný u detí so Littleovým syndrómom a u dospelých na zníženie zvýšeného svalového tonusu počas artrózy, osteochondrózy, spondylózy. V iných prípadoch je liek predpísaný za prítomnosti takýchto patológií:

 • skleróza;
 • následky mŕtvice;
 • encefalomyelitída;
 • systémová sklerodermia;
 • žilové preťaženie;
 • rehabilitácia po operácii.

Účinok na krvný tlak

Ľudia trpiaci hypertenziou sa často pýtajú svojho lekára, či je možné piť Mydocalm s vysokým krvným tlakom. Liek je predpisovaný pacientom s veľkou starostlivosťou, pretože jeho účinok na cievny systém a srdce je dosť silný..

Preto je potrebné vziať do úvahy stav a vek pacienta, štádium patológie a ďalšie faktory..

Podľa pokynov pri dlhodobom používaní Mydocalm znižuje krvný tlak. Je potrebné mať na pamäti, že ide iba o vedľajší účinok, a preto je prísne zakázané používať liek konkrétne na zníženie krvného tlaku alebo ako súčasť liečby hypertenzie..

Pri intravenóznom podaní lieku je možné prudké a rýchle zníženie krvného tlaku, čo vedie k ťažkým závratom alebo strate vedomia. Z tohto dôvodu sa liek vstrekuje do žily pomaly a opatrne..

Uvoľňovací formulár

Liečivo sa vyrába v niekoľkých formách:

 • tablety (každá obsahuje 150 mg aktívnej zložky);
 • ampulky (100 mg látky v každej).

Formu aplikácie volí lekár v závislosti od individuálnych charakteristík pacienta.

zloženie

Tolperison hydrochlorid je aktívna súčasť lieku. Tabletová forma tiež obsahuje také ďalšie zložky, ako je laktóza, MCC, kyselina stearová, kukuričný škrob. Injekcie obsahujú lidokaín.

Cena liekov sa môže líšiť. Závisí to od výrobcu, od formy uvoľnenia a od konkrétneho miesta predaja. V priemere je možné kúpiť tablety od 300 do 495 rubľov za balenie, ampulky - od 500 do 630 rubľov za balenie.

Inštrukcie na používanie

Tableta sa užíva perorálne s príliš výrazným syndrómom bolesti. Malo by sa prehltnúť celé, umyť čistou vodou bez plynu. Injekcie sa podávajú intravenózne alebo do svalu kvôli silnej bolesti.

Dospelí užívajú 1 až 3 tablety denne, až kým sa prejaví trvalý účinok. Intramuskulárne injekčne podali 100 mg lieku dvakrát denne, intravenózne - rovnaká dávka raz denne.

Tieto dávky sú uvedené v oficiálnych pokynoch. V závislosti od klinického obrazu môže lekár znížiť alebo zvýšiť množstvo predpísaného lieku. Robiť to sami je prísne zakázané..

Aplikácia deťmi

Liek sa neodporúča deťom mladším ako jeden rok. Vo veku od 1 roku do 6 rokov sa malým pacientom podáva dávka 5 mg na kilogram hmotnosti, od 7 do 14 - 2-4 mg na kilogram hmotnosti, dávka sa rozdelí na 3-krát. Starší dospievajúci sú uvedení v rovnakých dávkach ako dospelí.

Starší užívatelia

Liek môžu používať starší pacienti, ktorí zvyčajne dobre tolerujú terapiu. Telo takejto osoby však môže vzhľadom na vek a pravdepodobne zníženú imunitu reagovať na liečivo neočakávaným spôsobom, preto sa terapia vykonáva pod dohľadom lekára..

Vedľajšie účinky

Na Mydocalm existuje len málo negatívnych reakcií. Zaznamenáva sa, že užívanie lieku môže mať nasledujúce účinky:

 • nervový systém: migrény, ospalosť, svalová slabosť;
 • Gastrointestinálny trakt: nevoľnosť, bolesti brucha;
 • cievny systém a srdce: zníženie krvného tlaku pod prijateľné hodnoty.

Okrem toho sa môžu alergie objaviť vo forme žihľavky, bronchospazmu, sčervenania dermy. Väčšina reakcií súvisí s citlivosťou na liečivo. Príznaky sa zvyčajne objavujú v počiatočných štádiách liečby a samy odchádzajú so znížením dávky.

kontraindikácie

Mydocalm je zakázaný za týchto podmienok:

 • alergia na zložky produktu;
 • patologická svalová slabosť.

Účinok lieku na vnútromaternicový vývoj plodu nie je úplne objasnený, preto sa počas tehotenstva a dojčenia Mydocalm predpisuje iba v nevyhnutných prípadoch..

Lieky sa predpisujú opatrne pacientom so zlyhaním obličiek a pečene.

predávkovať

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o závažných následkoch predávkovania. Zriedkavo sa zaznamenali prípady, keď zneužívanie lieku u pacientov malo kŕče, dýchavičnosť, zvýšenú podráždenosť.

Na Mydocalm neexistuje antidotum, preto ak máte podozrenie na predávkovanie, mali by ste vypláchnuť žalúdok a vziať Polysorb, aktívne uhlie alebo iný sorbent. Ak sa situácia zhorší, je potrebné zavolať sanitku.

Interakcia s inými liekmi

Neexistujú žiadne informácie o tom, že akékoľvek lieky nie sú kompatibilné s Mydocalmom. Tento nástroj je vhodný pre prášky na spanie a sedatíva, ale zvyšuje účinok psychotropných a anestetických liekov.

Okrem toho neexistujú žiadne zákazy pitia alkoholických nápojov počas liečby. Neboli zistené žiadne negatívne účinky na psychiku, preto počas liečby neboli stanovené žiadne obmedzenia týkajúce sa vedenia vozidla alebo obsluhy strojov a iné mechanizmy..

analógy

Bolo vyvinutých veľa analógov Midocalm.

Najdostupnejšie a najobľúbenejšie sú:

Analógy sa môžu vyrábať pomocou inej technológie a môžu sa líšiť od Midocalmu v zložení ďalších zložiek, preto majú rôznu účinnosť a vedľajšie reakcie. Iba odborník môže kvalifikovane priradiť náhradu k originálu.

Podmienky skladovania

Mydocalm sa uchováva v suchej miestnosti s teplotou vzduchu nie viac ako 30 stupňov Celzia, ampulky na injekciu - nie viac ako 15 stupňov. Liek je platný 3 roky. Lieky je potrebné chrániť pred deťmi.

odporúčania

Aby sa maximalizovali výhody užívania lieku, pacienti musia dodržiavať niektoré odporúčania:

 • Používajte liek iba na odporúčanie lekára. Je zakázané nezávisle zvyšovať a znižovať dávku.
 • Je potrebné vziať do úvahy vplyv Mydocalmu na tlak. Pretože po dlhodobom používaní lieku sa krvný tlak môže znížiť, pacienti s nízkym krvným tlakom by mali pravidelne kontrolovať svoje ukazovatele.

Dodržiavanie týchto nuancií zabráni problémom pri užívaní tohto lieku.

Spätná väzba pacientov o lieku Mydocalm naznačuje jeho účinnosť. Hlavným pravidlom je správne použitie farmaceutického produktu, postupovať podľa pokynov a odporúčaní odborníka. Pomôže to zlepšiť vaše zdravie a minimalizovať riziká spojené s užívaním drogy..

Hypertenzia, bohužiaľ, vždy vedie k infarktu alebo mŕtvici a smrti. Jedine stály príjem antihypertenzív môže človeku umožniť život.

„MIDOCALM“ pod tlakom - zvyšuje alebo klesá? [Kontraindikácie]

Na otázku, či môže mydocalm zvýšiť krvný tlak, existuje jednoznačná odpoveď, že liek nezvyšuje arteriálne parametre. „Mydocalm“ má antispazmodický účinok, a preto jeho použitie v sprievodných patológiách môže znížiť krvný tlak. Len u niektorých ľudí liek zvýši krvný tlak, v prípade vedľajších účinkov vo forme tachykardie.

Hlavným prípadom predpisovania lieku je svalová hypertonicita, ich kŕč v rôznych patologických stavoch. Pacient sa najčastejšie ocitne v tejto polohe po mŕtvici, ako aj po ochrnutí. Liek sa môže predpisovať deťom s Littleovou chorobou, ako aj na úpravu svalovej hypertonicity pri osteochondróze, spondylóze, artróze..

"Mydocalm" je predpísaný v pooperačnom období, ak sa pacient podrobil operácii traumatologického alebo ortopedického profilu.

Ak sú choroby sprevádzané vysokým krvným tlakom, potom sa menovanie „mydocalmu“ nemôže považovať za etiologické liečenie, musí sa posilniť inými liekmi, aby sa znížili parametre na tonometri..

Doplňujúce údaje pre "Midocalm":

 • neurologické patológie s hypertonicitou svalov, menovite skleróza multiplex, myelopatia, zvyškové účinky po ischemických mozgových príhodách, encefalomyelitída, pyramidálne patológie;
 • svalové kontrakcie s patológiami kostí, stavcov, kĺbov s výskytom svalovej dystónie, bedrových syndrómov;

„Mydocalm“ - liek založený na tolperisone, ktorý sa používa na hypertonicitu alebo spazmus kostrových svalov

 • ulcerózne lézie trofickej genézy končatín, zahladzovanie angiosklerózy a tromboangiitídy, patológie autoimunitnej povahy: systémová sklerodermia a Raynaudova patológia; angiopatia diabetickej povahy;
 • patológie spojené s lymfodonamikami a žilovými stázami;
 • patológia inervácie vaskulárneho systému.

Čo je zahrnuté v „Midocalm“?

Hlavnou účinnou látkou v tabletách je tolperison hydrochlorid v množstve 50 až 150 miligramov. Tablety obsahujú pomocné zložky vo forme kyseliny citrónovej, silikónu, celulózy, laktózy, makrogolu.

Liek sa podáva v lekárňach ako injekčný roztok. Existujú ampulky s objemom 1 mililiter, z ktorých každá obsahuje 100 miligramov aktívnej zložky tolperison a 2,5 miligramu lidokaínu. Ampulky tiež obsahujú pomocné zložky. Na zníženie bolestivých injekcií je potrebné riedenie lidokaínom.

Vplyv „mydocalmu“ na telo

„Midokalm“ je liek patriaci do skupiny H-anticholinergík. Nástroj aktívne ovplyvňuje funkciu mozgových štruktúr, najmä retikulárnej formácie.

V procese aktivácie H-cholinergných receptorov klesá excitabilita miechy, uvoľňovanie mediátorov z presynaptickej membrány sa spomaľuje a Ca2 + nevstupuje do nervových vlákien..

Lidokaín, ktorý je obsiahnutý v zložení liečiva v ampulkách, má lokálne anestetické účinky.

Hlavným účinkom lieku „Mydocalm“ je eliminácia zvýšeného svalového tonusu pri rôznych neurologických patológiách

Maximálna koncentrácia účinnej látky sa pozoruje 30 - 60 minút po užití tabliet "Mydocalm". V prípade použitia injekčnej formy liečiva je účinok rýchlejší. Spracovanie účinnej látky prebieha v pečeni a zvyšky metabolických produktov sa vylučujú močom.

Nepretržité užívanie lieku alebo liečebné postupy majú zriedkavo negatívny vplyv na pečeň a obličky. Nástroj pomáha znižovať stuhnutosť svalov, ich hypertonicitu spojenú s extrapyramidálnymi dysfunkciami. Liek nemá vplyv na mozgovú kôru, preto je príjem možný pomocou kontroly mechanizmov.

Ak sa neodporúča používať „Midocalm“?

Kontraindikácie užívania drog sú:

 • precitlivenosť vo forme alergických reakcií na zložky liečiva alebo krížovej reakcie na lidokaín;
 • vek detí do 1 roka;
 • autoimunitná myasténia gravis alebo patologická svalová únava;
 • obdobia tehotenstva a laktácie u žien.

Liek má veľké množstvo vedľajších účinkov, preto by sa mal jasne definovať jeho účel pri hypertenzii. Ak je možné nájsť iný liek na liečbu vysokého krvného tlaku, oplatí sa to urobiť.

Napriek tomu, že tento liek skôr znižuje ako zvyšuje krvný tlak, je absolútne nemožné použiť Mydocalm ako jednu zo zložiek tlakovej terapie.

Vedľajšie účinky užívania lieku „Mydocalm“ sa prejavujú pôsobením na centrálny nervový systém. Objavujú sa bolesti hlavy, je možný prudký pokles krvného tlaku až do kolapsu a straty vedomia.

Z gastrointestinálneho traktu môže byť pacient narušený dyspepsiou, nevoľnosťou a zvracaním. Alergické reakcie sa často vyskytujú pred rozvojom anafylaktického šoku alebo Quinckeho edému a bronchospazmu.

Ak sa objaví najmenej jeden vedľajší účinok, odporúča sa prestať užívať liek alebo ho vymeniť po konzultácii s lekárom..

Ako predpísať liek na vysoký krvný tlak?

Liek Mydocalm by sa mal predpisovať veľmi opatrne z dôvodu jeho silného účinku pri vysokom krvnom tlaku. Je dôležité vziať do úvahy stav pacienta, štádium choroby, ako aj znášanlivosť zložiek lieku. Zníženie tlaku „Mydocalm“ je vedľajším účinkom lieku. Deti môžu byť podávané „Mydocalm“ pre určité indikácie, ale nie v prípade hypertenzie.

Štandardná terapia pre dospelých, berúc do úvahy požadované zníženie tlaku, sa uskutočňuje v nasledujúcich dávkach:

 • denné množstvo pre dospelých je od 150 do 450 miligramov v troch rozdelených dávkach;
 • počiatočná účinná dávka 50 miligramov trikrát denne;
 • intravenózne podanie liečiva - 100 miligramov pomaly, ak sa podáva intramuskulárne, dávka sa môže zdvojnásobiť a rozdeliť na dve injekcie.

Droga „Midocalm“ má veľké množstvo kontraindikácií. Tento liek je vydávaný iba na lekársky predpis v lekárňach, nemôže byť predpísaný samostatne alebo doma. Nesprávne vymenovanie slova „Midocalm“ môže byť fatálne. Náklady na liek sú vysoké, takže je predpísaný v krátkych kurzoch.

Vplyv mydocalmu na tlak

Mydocalm je centrálne pôsobiaci svalový relaxant. Hlavnou indikáciou tohto lieku sú choroby centrálneho nervového systému (CNS)..

Mnohé choroby centrálneho nervového systému sú spojené so srdcovými chorobami, napríklad vývoj niektorých foriem mŕtvice priamo súvisí s vysokým krvným tlakom. Tento liek sa používa v období po mozgovej príhode, preto je dôležité vedieť, či mydocalm zvyšuje krvný tlak alebo nie. To je ďalší dôvod na zistenie: Mydocalm zvyšuje alebo znižuje krvný tlak. Najmä u osôb so slabo korigovanou arteriálnou hypertenziou, so závažnou sprievodnou patológiou a vysokým rizikom mozgovej príhody..

Ako liek funguje?

Jeho hlavná látka - tolperison - účinkuje tak, že inhibuje prenos impulzov do neurónov. Pomáha to znižovať svalové napätie počas hypertonicity alebo kostného svalového kŕče, čo vedie k uvoľneniu svalov. Nepôsobí však selektívne, v určitom bode tela, ale na celý organizmus ako celok..

Všetky útvary, ktoré majú vo svojej štruktúre svalové bunky, napríklad krvné cievy, sú uvoľnené, pretože majú svalovú vrstvu.

Účinok užívania lieku sa vyvíja 30-60 minút po požití vo forme tabliet, pri intravenóznom podaní sa účinok vyvíja rýchlejšie.

Liek sa môže užívať kedykoľvek počas dňa, pretože jeho mechanizmus účinku nie je spojený s kortikálnymi štruktúrami mozgu, čo znamená, že nespôsobuje ospalosť a letargiu. Po odobratí mydocalmu nie je zakázané viesť vozidlo alebo obsluhovať iné mechanizmy, pretože neznižuje koncentráciu.

Indikácie na predpis sú choroby sprevádzané zvýšeným svalovým tonom alebo kŕčmi kostrového svalstva, ktoré priamo súvisia s chorobami centrálneho nervového systému:

 • roztrúsená skleróza;
 • myelopatie;
 • obdobie po mŕtvici;
 • poškodenie pyramidálnych štruktúr mozgu.

Niektoré choroby kĺbov vedú k tvorbe kontraktúr, výsledkom čoho môžu byť svalové kŕče a na ich relaxáciu sa môžu použiť svalové relaxanciá:

Výsledkom je uvoľnenie svalov, ktoré výrazne zmierňuje bolesť, ale nelieči základné ochorenie. Mydocalm sa používa ako súčasť komplexnej liečby.


Arteriálna cieva obsahuje vo svojej stene vrstvu svalového tkaniva, preto sa pri uvoľnení počas užívania lieku Mydocalm môže krvný tlak znížiť

Mydocalm možno považovať za jednu zo súčastí kombinovanej terapie pri ochoreniach vaskulárneho lôžka, v dôsledku čoho sa uzatvára lúmen plavidla až do úplného prekrývania:

 • angiopatie, ktoré sa vyvíjajú s diabetes mellitus;
 • Raynaudova choroba;
 • difúzna sklerodermia;
 • odstraňovanie aterosklerózy.

U detí v prípade spastickej mozgovej obrny, ako aj pri iných chorobách centrálneho nervového systému, v dôsledku ktorých je narušený svalový tonus.

Nežiaduce účinky

Pri akýchkoľvek liekoch sa môže vyvinúť nežiaduca reakcia. Midocalm nie je výnimkou. Môže to byť:

 • svalová slabosť;
 • zníženie krvného tlaku;
 • dyspeptické poruchy (nevoľnosť, zvracanie, hnačka);
 • alergická reakcia (svrbenie, žihľavka, anafylaktický šok).

Nežiaduci účinok sa však vyvíja pomerne zriedka, stačí užiť liek podľa predpisu lekára.


Ospalosť a celková slabosť sú častými vedľajšími účinkami pri užívaní lieku Midocalm

Ako Mydocalm ovplyvňuje činnosť srdca
Počas užívania Midocalmu by ste sa nemali báť zvyšovať krvný tlak. Účinok užívania tohto lieku na srdce je pomerne zriedkavou nežiaducou reakciou.

Srdce je svalový orgán, takže liek naň môže pôsobiť.

To sa môže prejaviť skutočnosťou, že srdcová frekvencia sa zvýši (tachykardia), možno aj nástupom angíny pectoris alebo znížením krvného tlaku..

V zriedkavých prípadoch je reverzná reakcia možná, keď počas užívania liekov došlo k poklesu srdcovej frekvencie, objavila sa bradykardia, ale liek nezvyšuje tlak.

Funkcie užívania lieku na arteriálnu hypertenziu

Napriek hypotenzívnemu účinku sa Mydocalm nemôže používať na liečbu vysokého krvného tlaku, a to ani v prípade mimoriadnej udalosti, ani ako súčasť kombinovanej liečby..

Pri užívaní lieku Mydocalm sa oplatí zvážiť indikátory krvného tlaku, pretože liek ich môže znížiť. Osobitná pozornosť by sa mala venovať pri súčasnom užívaní antihypertenzívnej liečby a Midocalmu. Môže byť potrebné zmeniť dávku liekov, pretože spoločné podávanie môže viesť k zníženiu tlaku až do mdloby.

Mydocalm je potrebné užívať iba podľa pokynov lekára. Pred začatím liečby je potrebné informovať ošetrujúceho lekára o všetkých liekoch, ktoré sa užívajú, najmä pri ochoreniach srdca.

Pri kontrolovanej arteriálnej hypertenzii sa liek môže používať, ale pri nízkom krvnom tlaku je lepšie ho odmietnuť.

Ako Mydocalm ovplyvňuje krvný tlak?

Mydocalm je farmakologická látka používaná ako svalová relaxancia. Uvoľňuje kŕče pruhovaného kostrového svalu. Pri predpisovaní lieku majú pacienti záujem: zvyšuje alebo znižuje tlak mydocalmu.

Liek sa aktívne používa na liečbu roztrúsenej sklerózy, porážkových porážok, svalových kŕčov u pacientov v pooperačnom období, ako aj na ochorenia kĺbov, spastickej mozgovej obrny, osteochondrózy.

Zloženie, forma, indikácie, obmedzenia účelu, farmakologické vlastnosti, použitie

Mydocalm vyrábajú farmaceutické spoločnosti vo forme tabliet a ampúl. Liečivo je tolperison hydrochlorid. Tabletové formy majú dávku 50 a 150 mg. Ampulky (1 ml) obsahujú 100 mg tolperison hydrochloridu, 2,5 mg hydrochloridu lidokaínu (na injekciu).

Tolperison hydrochlorid je centrálny svalový relaxant. Tento liek pomáha stabilizovať membrány nervových buniek, znižuje vedenie nervových vlákien a blokuje tok iónov draslíka cez membrány. Liek zlepšuje prietok krvi periférnymi krvnými cievami, narúša činnosť adrenergických receptorov, znižuje kŕče vaskulárnych svalov v periférii..

Liek je metabolizovaný v obličkách, pečeni, vylučovaný vo forme metabolitov močovým systémom, ako aj žlčou. Maximálna koncentrácia v krvi sa dosiahne parenterálnym podaním látky po 30-40 minútach. Tolperison hydrochlorid ľahko prechádza placentou do mozgu. Polčas rozpadu je 1,5 hodiny.

Indikácie a obmedzenia týkajúce sa vymenovania spoločnosti Mydocalm

indikáciaobmedzenia
 • zvýšený tonus alebo kŕč kostrových svalov pri ochoreniach centrálneho nervového systému (CNS) (roztrúsená skleróza, myelopatia, post-mŕtvica, poškodenie pyramidálnych štruktúr mozgu);
 • choroby kĺbového aparátu sprevádzané ťažkým svalovým kŕčom, kontraktúry (spondyloartróza, artróza);
 • pooperačné obdobie po chirurgických zákrokoch;
 • zahladzujúce choroby vaskulárneho lôžka (angiopatia pri diabetes mellitus, Raynaudova choroba, sklerodermia);
 • slabá inervácia vaskulárneho lôžka;
 • detská detská mozgová obrna spastickej genézy, ako aj ďalšie choroby centrálneho nervového systému, sprevádzané narušením svalového tonusu.
 1. neznášanlivosť na liečivo, ako aj na lidokaín (pri parenterálnom podaní);
 2. deti do 3 rokov (tablety), do 18 rokov (ampulky);
 3. myasthenia gravis;
 4. tehotenstva;
 5. laktácie.

Dospelí by mali užívať liek v dávke 150 - 450 mg, denná dávka je rozdelená do 3 dávok. Deti od 6 do 14 rokov majú predpísané 2-4 mg / kg telesnej hmotnosti denne, denná dávka je rozdelená do troch dávok.

V pediatrii je vhodnejšie používať 50 mg tabliet Mydocalmu. Je lepšie užiť liek po jedle s 20 ml vody.

Injekcie sú indikované iba pre dospelých pacientov 1 ml dvakrát denne intramuskulárnou injekciou, 1 ml raz (intravenózne).

Nežiaduce prejavy:

 • svalová slabosť;
 • bolesť hlavy;
 • pokles tlaku pod normálne hodnoty;
 • dyspeptické príznaky (nevoľnosť, zvracanie, bolesti brucha).

Prijatie primeraných dávok prakticky nevedie k výskytu nežiaducich účinkov.

Vplyv liekov na krvný tlak

Zvyšuje Mydocalm krvný tlak? Podľa úradných pokynov liek pomáha znižovať krvný tlak (BP).

Najčastejšie sa to deje v dôsledku príjmu veľkých dávok lieku. To nebude fungovať na zvýšenie tlaku s Mydocalm, pretože mechanizmom práce lieku je rozšíriť krvné cievy, čo vedie k zníženiu tlaku.

Liek nie je súčasťou komplexnej liečby arteriálnej hypertenzie.

Tlak s mydocalmom je možné znížiť bolusovou (rýchlou) injekciou liečiva do žily. To môže viesť k strate vedomia..

Aby sa normalizoval krvný tlak a zlepšil sa prietok krvi do hlavy, podávanie lieku sa musí zastaviť, nohy pacienta sa musia zdvihnúť na vankúši..

Ak opatrenia nepomohli, injekčne podajte liek, ktorý zvyšuje krvný tlak, alebo uskutočnite infúznu liečbu soľným roztokom (Ringerov roztok), aby ste znížili koncentráciu lieku v krvi..

záver

Mydocalm by sa mal používať iba podľa pokynov ošetrujúceho lekára, pred použitím si musíte prečítať pokyny. S tlakom môžete piť Mydocalm (s hypertenziou). Neodporúča sa predpisovať Mydocalm pacientom s hypotenziou (nízky krvný tlak). U detí mladších ako 3 roky sa liek používa, ak dávka prevyšuje ujmu (podľa predpisu lekára)..

Môže sa zvýšiť tlak mydocalmu

Hlavným účelom produktu je hypertonicita svalov, ich kŕče v rôznych patologických stavoch. Najčastejšie je pacient v tejto polohe po infarkte, ako aj po paralýze. Liek sa môže predpisovať deťom s Littleovou chorobou, ako aj na úpravu svalovej hypertonicity pri osteochondróze, spondylóze, artróze..

"Mydocalm" je predpísaný v pooperačnom období, ak sa pacient podrobil operácii traumatologického alebo ortopedického profilu.

Ak sú choroby sprevádzané vysokým krvným tlakom, potom sa označenie „Mydocalm“ nemôže považovať za etiologický liek, musí sa zosilniť inými výrobkami, aby sa znížili vlastnosti na tonometri.

Doplňujúce údaje pre "Midocalm":

 • neurologické patológie s hypertonicitou svalov, najmä roztrúsená skleróza, myelopatie, reziduálne účinky po ischemických infarktoch, encefalomyelitída, pyramidálne patológie;
 • svalové kontrakcie v patológiách kostí, stavcov, kĺbov s nástupom svalovej dystónie, bedrových syndrómov;
 • ulcerózne lézie trofickej genézy končatín, zahladzovanie angiosklerózy a tromboangiitídy, patológie autoimunitnej povahy: systémová sklerodermia a Raynaudova patológia; diabetická angiopatia;
 • patológie spojené s lymfodonamikami a žilovými stázami;
 • patológia inervácie vaskulárneho systému.

To je taký malý tlak?

V medicíne sa tlak, ktorý sa neustále udržiava pod normou, nazýva hypotenzia..

Keď je choroba daná, jej charakteristika spravidla nepresahuje 100/60 mm Hg. st.

 • S obmedzeným počtom ľudí sa sťažujú na silné slabiny, závraty, nevoľnosť, bolesti hlavy.
 • Okrem toho môžu cítiť ťažkosti v žalúdku a dokonca aj mdloby..
 • U žien je hypotenzia sprevádzaná porušením menštruačného cyklu a muži často zažívajú problémy v sexuálnej oblasti..
 • Lekári tvrdia, že pre ľudí s hypotenziou neexistujú žiadne špeciálne diéty, a preto sa odporúča vytvoriť stravu bez pomoci ostatných, vrátane potravín, ktoré zvyšujú krvný tlak..

Vzťah medzi osteochondrózou a tlakom

Lekári dokázali, že osteochondróza má nepriaznivý vplyv na krvný tlak. Tlak začína skákať aj z dôvodov, ako je vyčnievanie alebo medziobratlová kýla na krku. Tlak sa môže zvyšovať alebo zvyšovať niekoľko dní v rade, a preto pacient trpí bolesťami hlavy, zníženou citlivosťou ramien a ramien a závratmi..

Krk obsahuje veľké množstvo krvných ciev a nervov vedúcich do mozgu. V dôsledku kŕčov alebo konfigurácie polohy disku sa môžu krčné artérie stlačiť. Mozog prestane mať dostatok živín a kyslíka. Telo hľadá cestu von a hľadá ho vo vysokom tlaku s osteochondrózou krčnej chrbtice..

Krvný tlak sa môže zvýšiť, ak mozog vyžaduje zvýšený prísun krvi, ktorý trpí osteochondrózou. Mozog je dôležitým orgánom a jeho tkanivá by nemali mať hlad.

Z času na čas môže byť prietok krvi taký obmedzený, že krv začína pulzovať a prechádza prekážkou. Toto je ťažšia možnosť. Zvýšenie tlaku pri osteochondróze sa môže vyskytnúť aj kvôli problémom v hrudnej chrbtici.

K dispozícii je tiež tepna, ktorej zovretie môže ovplyvniť tlak. Ovplyvňuje to aj malé stlačenie.

 • Odporúčame prečítať si: môžete sa cítiť zle s osteochondrózou??

Tlak (na povrch - rozsiahle fyzikálne množstvo, numericky rovné sile pôsobiacej na jednotku plochy kolmej na tento povrch) s osteochondrózou krčka maternice

Krvný tlak je obehová charakteristika, ktorá ovplyvňuje zdravie ľudí a metabolizmus. Keď sa zmeny tlaku v cervikálnej osteochondróze môžu vyskytnúť následné poruchy v tele:

 • Zvýšiť. Spona v obehu urýchľuje krv, aby vyživovala bunky mozgu;
 • Klesať. Ak najvyšší tlak nepriniesol do tela požadovaný výsledok, znižuje to potrebu kyslíka v tkanivách a potláča ich stav;
 • Konfigurácie vnútri lebky. Väčšina choroba. V normálnom stave je mozog vo vode, ktorá tiež cirkuluje vo vnútri. Ak sú cievy silne rozšírené, začnú komprimovať cirkulujúce tubuly mozgu. V takýchto prípadoch sa môže tlak zvýšiť a osoba začne mať bolesti hlavy. Aby prežil kritický stav, mozog vypne niektoré zo svojich oblastí. Pred očami, ktoré stmavnú alebo zdvojnásobia, je silná slabosť a stav so svetlou hlavou (koncept, ktorý označuje súbor stabilných hodnôt premenných parametrov objektu). V druhom prípade osoba omdlí;
 • Najčastejšie sa však tlak na osteochondrózu krčnej chrbtice rýchlo mení. Stlačí cievy a tlak sa zvýši, potom sa uvoľní a tlak sa vráti do normálu. Tento cyklus sa môže opakovať po dlhú dobu, čo vyčerpáva telo..

Tí, ktorí nevedia, či sa osteochondróza (podľa rôznych autorov): Degeneratívno-dystrofická multifaktoriálna choroba (v súlade s kódom ICD - M42 patrí do skupiny 6 - deformujúce dorzopatie triedy XIII), sa len snaží zvládnuť vysoký krvný tlak s hypertenznými príznakmi.

Pokúšajú sa redukovať indikátor akýmkoľvek spôsobom a piť správne liečivé prostriedky, z času na čas sa uchyľujú k tradičnej medicíne.

Ale ak jednoducho znížite tlak, keď mozog (centrálna časť nervového systému zvierat, obvykle umiestnená v hlavovej (prednej) časti tela a je kompaktnou akumuláciou neurónov a dendritov) postráda krv, všetko sa ešte zhorší..

Koniec koncov, vysoký tlak je metóda tela (živé telo, ktoré má súbor vlastností, ktoré ho odlišujú od neživej hmoty, vrátane metabolizmu, sebazachovania svojej štruktúry a organizácie, schopnosti ich reprodukovať, keď sa im dá) vyrovnať sa s nedostatkom výživy a kyslíka v mozgových bunkách..

V snahe umelo ju čo najviac zredukovať, ďalej narušujete prácu mozgu a riskujete, že sa stanete obeťou:

 • závraty;
 • Konštantná letargia;
 • Tmavosť pred očami;
 • Zdvojnásobenie videnia;
 • mdloby;
 • Strata vedomia.

Detský systém zvyšuje alebo znižuje krvný tlak?

Vedci už dlho pozorujú metabolické účinky ľudského tela pri rôznych chorobách. Zistilo sa, že aspoň niektoré získané patológie majú významný vplyv na metabolizmus, bez ktorého jednoducho nemôžeme žiť (z gréčtiny)..

Aby rýchlo odstránili tieto zlé následky, vymysleli detské. Ako tento najnovší liek ovplyvňuje ľudské telo??

Výrobok má veľa pozitívnych vlastností, laboratórne testy ukázali, že detská výživa:

 • obnovuje tkanivo;
 • dodáva do buniek kyslík;
 • zvyšuje mozgový obeh;
 • umožňuje zotavenie po dlhom príjme alkoholických nápojov;
 • udržuje dobrý fyzický tvar.

Okrem vyššie uvedených parametrov je napravenie činnosť buniek obzvlášť aktívna a pripravuje ich na najvyššie preťaženie, hladovanie kyslíkom..

Medzi jeho pozitívne vlastnosti patrí blokovanie mnohých enzýmov, ktoré zohrávajú aktívnu úlohu pri transporte mastných kyselín cez bunkové membrány. V dôsledku uvedeného účinku sa nevytvárajú žiadne toxíny.

Môže však Mildronate zvýšiť tlak? A je možné ho užívať pri zníženom tlaku? Výrobok sa často predpisuje na hypertenziu alebo hypotenziu. Používajú ho však iba v kombinácii s inými liekmi, ktoré špecificky ovplyvňujú patológiu..

Nesubstituovaný detonát ((lat.meldonium (mildronát)) - metabolické činidlo, ktoré normalizuje energetický metabolizmus buniek vystavených hypoxii alebo ischémii) s vysokým krvným tlakom - jeho pozitívny účinok na prácu buniek umožňuje eliminovať poruchy obehového systému, najmä nebezpečné pre sietnicu, hlavu mozog.

S jej pomocou sa letargia rýchlo zmierňuje a eliminujú sa následky stresov, ktoré spôsobujú prudký nárast krvného tlaku. Bunky sú plné energie, človek sa stáva veselým, jeho myslenie je jasné a pozitívne.

Otázka, či liek Mildronate zvyšuje krvný tlak, nebola dostatočne preskúmaná. Možno však tvrdiť, že v kombinácii s inými liečivými látkami, Mildronate obnovuje správne fungovanie buniek počas hypotenzie. Je to krásny liek na obnovenie tela po dlhom prejazde.

Pracovná látka výrobku Meldonium funguje takto:

 1. odstraňuje toxíny;
 2. odstraňuje nervové vzrušenie;
 3. znižuje krvný tlak;
 4. obnovuje činnosť krvných ciev;
 5. normalizuje pamäť, myslenie;
 6. zlepšuje metabolizmus

Preskúmaný liek na infarkt myokardu má jedinečnú úlohu. Nepovoľuje bunkám odumrieť, aktivuje ich prísun krvi. Výsledkom je skrátenie rehabilitačného obdobia, u pacientov je väčšia pravdepodobnosť, že si obnovia svoje zdravie..

S čím sa správajú: Midocalm

18. júla 2019 o 08:20 hod. Medicíny

Ako svaly robia svoju prácu, čo je ich „lavica“ a prečo nie je lidokaín s mnohými drogami „priateľský“ - v novom čísle nadpisu „S čím sa k nám správajú“.

Niekoľko nováčikov, ktorí predtým zostali mimo dvadsať najlepších, sa dostali do májovej klasifikácie najpredávanejších liekov podľa skupiny DSM.

Jedným z nich bol Mydocalm, svalový relaxant, ktorý by mal pomôcť vyrovnať sa so spazmami kostrového svalstva, bolesťou a znížiť zvýšený svalový tonus..

Od apríla do mája vykázala droga nárast tržieb o 10,3%, čím sa umiestnila na 17. mieste v rebríčku. Indicator.Ru prišiel na to, či si zaslúži takú popularitu.

Všetko, čo potrebujete na tónovanie

Na zodpovedanie tejto otázky sa najprv pozrime na štruktúru svalov. Kostrové (alebo pruhované) svaly sú tie, ktoré sú pod kontrolou našej vôle (na rozdiel od napríklad srdcového svalu alebo hladkých svalov priedušiek alebo čriev). Väčšina z nich je zodpovedná za pohyb a sú spojené s kosťami prostredníctvom väzov a šliach - odtiaľ názov.

Štruktúra tohto typu svalu sa tiež líši. Počas vývoja tela sa progenitorové bunky kostrového svalstva delia na dva typy. Niektoré z nich sa zmenia na malé satelitné bunky (myosatelity), ktoré zostanú na lavičke samy a čakajú na okamih, keď budú musieť nahradiť miesto postihnutých susedov..

Ostatné bunky fúzujú do dlhých štruktúr, myofibríl, s mnohými mitochondriami produkujúcimi jadrá a energiu. Myofibrily sú zapletené do spoločnej siete na distribúciu potravín - sarkoplazmatického retikula. Proteíny interagujú vo vnútri, ktoré sú zodpovedné za kontrakciu svalov (hlavné postavy vás môžu poznať: jedná sa o aktín a myozín).

Spoločne sú zväzky myofibríl a myosatelitov obklopené spoločnou membránovou sarkolemmou a tvoria svalové vlákno..

Pohyb kostrových svalov je riadený nervovými zakončeniami motorických neurónov pripojenými k svalovým vláknam. Na križovatke neurónové procesy uvoľňujú acetylcholín, ktorý spôsobuje, že myofibrily uvoľňujú Ca2+.

Pomer nábojov vnútri a zvonka sarkolemmy sa dramaticky mení (nazýva sa to depolarizácia), na ktorú troponínový proteín reaguje zmenou jeho tvaru a „tlačením“ svojho suseda nazývaného tropomyozín, ktorý aktivuje aktín s myozínom, ktorý je zodpovedný za kontrakciu svalov.

Signály, ktoré uvoľňujú acetylcholín, pochádzajú z nervového systému. V jednoduchej verzii s reflexmi, ktorá si nevyžaduje účasť „vyššej autority“ - mozog, v reakcii na poplachový signál z citlivých nervových zakončení, je rozhodnutie o vytiahnutí ruky okamžite urobené pomocou miechy..

Abnormálne svalové kontrakcie alebo zvýšený svalový tonus teda môžu byť spôsobené poruchou v ktoromkoľvek z nasledujúcich bodov: genetická predispozícia, nesprávna funkcia svalov, poškodenie nervov alebo spojenie medzi nervami a svalmi. Ktorý z týchto procesov by mal Mydocalm ovplyvniť? Jeho zloženie pomôže odpovedať na otázku..

Z čoho, z čoho

Účinnými zložkami lieku Mydocalm sú lidokaín a tolperison, ktoré sa v lieku vyskytujú vo forme hydrochloridu. Predáva sa pod rôznymi obchodnými názvami - Biocalm, Muscodol, Midoflex, Miolax, Mioxan, Viveo, Tolizor, Middeton atď. Niektoré formulácie obsahujú jeden tolperison, takže je lepšie skontrolovať zloženie na obale.

Lidokain (2,5 mg na ml) sa často používa ako lokálne anestetikum a adstringent. Blokuje činnosť Na + kanálov v membráne nervových buniek a bráni im v prenose signálu.

Látka, ktorá bola objavená v roku 1946, je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie stále súčasťou zoznamu najdôležitejších, bezpečných a najúčinnejších (vrátane ceny) liekov..

Tam pôsobí ako liek na lokálnu anestéziu injekciou (niekedy v kombinácii s adrenalínom) alebo liek na arytmiu (tiež vo forme injekcie)..

Písali sme o lidokaíne v záležitostiach týkajúcich sa Hexoralu a Grammidínu, hoci v týchto prípadoch to bolo lokálne pôsobiace a nevstúpili do intravenózneho ani intramuskulárneho roztoku, ako je to v prípade Midocalm..

V tejto forme musíte byť pri dávke opatrní a viac sa venovať riziku nežiaducich reakcií a interakcií.

Ďalej dodávame, že liek začína pôsobiť o niekoľko minút a je polovica vylučovaná z tela jednu a pol až dve hodiny neskôr obličkami..

Avšak hlavnú zložku tolperison (zvyčajne 100 mg v 1 ml Mydocalmu) obchádzala WHO a FDA (Americká správa potravín a liečiv). Liek patrí do skupiny H-anticholinergík.

Predpokladaný mechanizmus účinku tohto liečiva súvisí tiež s nervovým systémom: ovplyvňuje formáciu sietnice - oblasť mozgového kmeňa (veľmi stará časť tohto orgánu, ktorá spája mozog a miechu), ktorá riadi svalový tonus, udržuje polohu tela, rovnováhu a ďalšie telesné funkcie..

V tomto centre tolperizón blokuje činnosť sodíkových a vápnikových kanálov, čo prispieva k relaxácii svalov.

Maximálna koncentrácia látky dosahuje 1,5 hodiny po podaní alebo požití a vylučuje sa polovicou z tela za 14 hodín obličkami..

Zoznamy (nie) v cene

Na posúdenie účinnosti však nestačí len poznať mechanizmus účinku, preto nás zaujímajú pokusy s tolperisonom a ich kombináciou s lidokaínom u ľudí..

V medzinárodnej databáze vedeckých článkov PubMed nájdete 29 článkov o klinických skúškach tejto drogy a iba desať z nich sú randomizované, dvojito zaslepené, kontrolované.

Niektoré z nich sú publikované aj v národných jazykoch (napríklad článok v maďarčine) a kolegovia z celého sveta ich nemôžu kontrolovať a hodnotiť..

Dvojito zaslepená, randomizovaná, placebom kontrolovaná metóda - metóda klinického výskumu liekov, pri ktorej sa subjekty nezaoberajú dôležitými podrobnosťami prebiehajúcej štúdie..

„Dvojito slepý“ znamená, že ani subjekty, ani experimentátori nevedia o tom, s kým sa lieči, „randomizovaný“ znamená, že rozdelenie skupín je náhodné, a placebo sa používa na preukázanie toho, že účinok lieku nie je založený na samo-hypnóze a že tento liek funguje lepšie ako tableta bez aktívnej zložky. Táto metóda zabraňuje subjektívnemu zaujatiu vo výsledkoch. Kontrolnej skupine sa niekedy podáva iný liek s už preukázanou účinnosťou, a nie placebo, aby sa preukázalo, že liek nelieči len lepšie ako nič, ale tiež prevyšuje analógy..

Široká vedecká komunita má takmer všetky diela. Článok v časopise Pain o štúdii z roku 1996 bol zameraný na znášanlivosť opakovaných dávok tolperisonových tabliet pri bolestivom reflexnom svalovom spazme. U 139 pacientov sledovaných 21 dní lekári preukázali, že tolperisón bol lepší ako placebo a bol prakticky bezpečný. V štúdii so 72 pacientmi, ktorej správa sa objavila v etiópskom časopise v roku 1997, autori ukázali, že tolperison (pravdepodobne, ale iba raz) zmierňuje príznaky neurolatyrizmu - poškodenie pyramidálneho traktu v mozgu. Vedci nemohli spoľahlivo potvrdiť výsledky štúdie o 72 dobrovoľníkoch, ktorá bola venovaná sedatívnym účinkom tolperisonu, o rok neskôr..

Práca prepustená v roku 2003, ktorá bola vykonaná iba na 15 pacientoch s bolesťou a kŕčmi čeľustných svalov, svedčí v prospech malej, ale štatisticky významnej prevahy lieku oproti placebu pre takéto indikácie..

Autori článku uverejneného v tom istom roku av rovnakom (mimochodom málo hodnotenom) Európskom jounrnale bolesti sa na základe výsledkov 20 dobrovoľníkov pokúsili dokázať, že tolperison je po cvičení užitočný proti bolesti svalov..

Tieto vzorky sú však také malé (a nie sú podporené inými výsledkami), že závery vyzerajú nepresvedčivo..

Nakoniec, existuje štúdia o vplyve tolperisonu na tendenciu svalových spazmov po mozgovej príhode, ktorú Európska lieková agentúra a autori preskúmajú klinické štúdie tolperisonu v neurochirurgii a terapii CNS, uznané ako spoľahlivé a vysoko kvalitné. Napriek málo veľkej vzorke 120 pacientov bola táto štúdia označená EMA ako jediná, na základe ktorej možno vyvodiť závery..

Nová nádej a otázky pre tímovú prácu

Nová štúdia, ktorá nebola preskúmaná v hodnotení EMA, bola uverejnená v ruskom časopise s impaktovým faktorom 0,732.

Impact factor je ukazovateľ odrážajúci frekvenciu citovania článkov vedeckého časopisu za určité obdobie (zvyčajne dva roky). Napríklad pre jeden z najväčších lekárskych časopisov The Lancet je impaktový faktor asi 53, zatiaľ čo priemer pre dobré časopisy je 4..

V štúdii s 239 pacientmi s akútnou bolesťou dolnej časti chrbta dostala polovica účastníkov diklofenak a placebo, druhá polovica diklofenak a tolperisón. Autori dospeli k záveru, že „miera účinnosti súbežného podávania tolperisonu s nesteroidnými protizápalovými liekmi jasne preukázala štatisticky významnú prevahu kombinovanej terapie v porovnaní s monoterapiou NSAID“. V texte práce si však môžete všimnúť, že počet dní postihnutia a dávka diklofenaku neklesla (alebo sa štatisticky nevýznamne neznížila) a hlavné rozdiely padli do subjektívnej oblasti (napríklad rôzne dotazníky o pocitoch bolesti), hoci boli aj iné objektívne merateľné príklady nadradenosti. kombinovaná terapia (ako zmeny objemu pohybu).

V PubMed však neexistujú žiadne klinické štúdie o spoločnej práci tolperisonu a lidokaínu.

Počítačové výpočty a molekulárne modelovanie dokonca navrhli autora článku (publikovaného v roku 1996 v nemeckom časopise s dopadovým faktorom menším ako jeden v roku 2000), že napriek svojim štrukturálnym rozdielom môžu tieto látky pôsobiť na rovnakých väzobných miestach. a navzájom sa posilňujú.

Jedna vec sa však dá povedať s istotou: metabolizmus týchto látok najviac ovplyvňujú rôzne enzýmy. Lidokaín podlieha jeho transformácii v pečeni a vo veľkej väčšine prípadov sú za to zodpovedné enzýmy CYP3A4 a CYP3A2, ktoré sa pri spracovaní liekov jednoducho zachytia..

Preto akékoľvek lieky, ktoré sa viažu na tieto enzýmy alebo nejakým spôsobom ovplyvňujú ich koncentráciu, môžu zvýšiť obsah lidokaínu na nebezpečnú úroveň. Dĺžka zoznamu škodlivých interakcií je pôsobivá, ale tolperison neexistuje.

Na druhej strane, biologická dostupnosť tolperisonu je vysoko závislá od genetických variácií v CYP2D6 (ktoré možno považovať za hlavné „zodpovedné“) a CYP2C19..

Tolperison sa neobjavil ani v prehľadoch Cochraneovej spolupráce - samostatne ani s lidokaínom.

Cochrane Library je databáza Cochrane Collaboration, medzinárodnej neziskovej organizácie, ktorá sa podieľa na vývoji usmernení Svetovej zdravotníckej organizácie..

Názov organizácie pochádza od mena jej zakladateľa - škótskeho lekára 20. storočia Archibalda Cochraneho, ktorý obhajoval potrebu medicíny založenej na dôkazoch a príslušných klinických pokusoch a napísal knihu „Účinnosť a účinnosť: Náhodné úvahy o zdravotnej starostlivosti“..

Zdravotnícki vedci a lekárnici považujú databázu Cochrane za jeden z najuznávanejších zdrojov týchto informácií: publikácie v nej obsiahnuté boli vybrané pre medicínu založenú na dôkazoch a podávajú správu o výsledkoch randomizovaných, dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných klinických štúdií..

Indikátor.Ru odporúča: pre kŕče po mŕtvici

Existuje len veľmi málo klinických štúdií s tolperisonom. Aj keď je navrhovaný mechanizmus fungovania hodnoverný, dostupné články uvádzajú štúdie na veľmi malých vzorkách alebo v časopisoch nízkej kvality. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch sa uskutočnilo ešte viac štúdií (najmä o požití) a ich dizajn nespĺňa normy modernej medicíny založenej na dôkazoch.

Dostupný výskum naznačuje, že liek Midocalm (perorálna formulácia) je vhodný na liečbu kŕčov po mozgovej príhode, je to však jediná indikácia schválená Európskou agentúrou pre lieky. Navyše je pravdepodobné, že lieky pomôžu s bolesťou dolnej časti chrbta a bolestivými reflexnými svalovými kŕčmi. O ostatných oblastiach je len veľmi málo údajov, ktoré by poskytovali spoľahlivé odporúčania..

Kombinácia lidokaínu a tolperizónu sa u ľudí prakticky netestovala, hoci s najväčšou pravdepodobnosťou by nemali ovplyvňovať vzájomný metabolizmus. Samotný lidokaín veľmi často interaguje s inými drogami, takže je potrebné venovať veľkú pozornosť.

Vedľajšie účinky tolperizónu zahŕňajú svalovú slabosť, bolesti hlavy, nízky krvný tlak, nevoľnosť a sucho v ústach a vyskytujú sa u asi 1% pacientov a 10 krát menej sa môžu vyskytnúť závažné alergické reakcie - vo forme Quinckeho edému alebo dokonca anafylaktického šoku.

Okrem toho treba pamätať na to, že účinok tolperisónu je vysoko závislý od individuálnych rozdielov a predispozícií, takže v ideálnom prípade by bolo vhodné zvoliť dávku v závislosti od genetickej variácie. Pretože to nie je široko dostupné, je najlepšie na úpravu dávky použiť liek pod dohľadom lekára..